IT-õppe teekaart

Programmeerimisoskus parandab matemaatilist mõtlemist, oskust probleeme loovalt lahendada ja loob aluse tulevikuameteis hakkama saamiseks. Siit leiab materjale, mis aitavad tehnoloogiaõppega alustada ükskõik millises vanuses lasteaiast gümnaasiumi ja kutsekoolini.

kasulikud lingid tehnoloogia õpetamiseks