IT-õppe teekaart

Programmeerimisoskus parandab matemaatilist mõtlemist, oskust probleeme loovalt lahendada ja loob aluse tulevikuameteis hakkama saamiseks. Siit leiab materjale, mis aitavad tehnoloogiaõppega alustada ükskõik millises vanuses lasteaiast gümnaasiumi ja kutsekoolini. 

Et algus kergem oleks, oleme kogunud kokku kasulikud lingid ja viited igas vanuses õppijatele.

kasulikud lingid tehnoloogia õpetamiseks