HITSA poolt toetatud haridusvaldkonna infosüsteemid

HITSA Infosüsteemide Arenduskeskus haldab ja arendab õppetöö korraldamist toetavaid teenuseid

SISSEASTUMINE

ÕPPEKORRALDUS

HARIDUSASUTUSE TÖÖKORRALDUS

ÕPPEMATERJALID

  • E-koolikott – keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja kogumite komplekteerimiseks. Materjale leiab alus-, üld- ja kutseharidusele.
  • Õppematerjalide repositooriumid (Koolielu, e-õppe repositoorium) - elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamud, mis sisaldavaddes materjale igale haridusastmele.
  • Õpikeskkond Moodle - võimaldab koolidel hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine).

Hindamine ja testid

MUUD TEENUSED

  • HarID – haridusasutuste vajadustele orienteeritud identiteedihalduslahendus isikuandmete ja kasutajakontode haldamiseks.
  • IKT baasteenuste konsolideerimine HTMi haldusala asutuste pikaajaline koostööprojekt, mille kaudu luuakse eeldused haldusala asutuste IKT baastaristute korrastumiseks ja nendega seotud teenuste kvaliteedi ühtlustumiseks.
  • HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara (Mathcad).
  • HITSA tegeleb ka koolide IT-taristu kaasajastamisega ning kuulub Hariduspilve ja Eesti-Soome koostööprojekti EduCloud juhtkomisjoni.

HITSA teenuste hinnakiri


Vt ka voldik "Teeme aega juurde!" (Tahvel, Juhan, E-koolikott, HarID, haridusasutuste veebilehtede platvorm)