Soovitusi kasutajale

Tegemist on üldise juhendmaterjaliga, mis on koostatud silmas pidades kõige tüüpilisemaid probleemolukordi ja küsimusi. Tegelikkuses on iga juhtum veidi erinev ning selleks võib vaja minna teistsugust sõnastust kui on pakutud siin. Kui tekib kahtlus, milline lahendus oleks kõige sobivam, soovitame tutvuda www.creativecommons.org veebilehe materjalidega ja konsulteerida õigusnõustajaga. Antud juhiseid võib kasutada omal äranägemisel. HITSA ei vastuta sisu asjakohasuse ja õigsuse eest.

  • Kuidas kasutada viidet Creative Commonsi litsentsile lepingutes?

Järgnevalt on pakutud mõned näited, kuidas võiks Creative Commonsi litsentsile lepingutes viidata. Juhime tähelepanu, et tegemist on vaid näidisklauslitega ja igal üksikjuhtumil ei pruugi siinpakutud Creative Commonsi Eesti litsentsi kohaldamise kokkuleppe sõnastus pooltele sobida. Reeglina ei ole tööandjad ja tellijad huvitatud litsentsidest, milles sisalduvad piirangud nagu „tuletatud teoste keeld“ ja „mitteäriline eesmärk“. Seetõttu tuleb kokkuleppe lõplik sõnastus iga kord poolte vahel eraldi läbi rääkida.

1. Töövõtulepingus

Töövõtja poolt töövõtulepingu alusel loodud teosele kohaldatakse järgmist Creative Commonsi Eesti litsentsi (versioon 3,0): [sisestada litsentsi nimi, nt: autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld; autorile viitamine; autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel]

2. Töölepingus

Tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et töötaja poolt töölepingu alusel loodud teostele kohaldatakse järgmist Creative Commonsi Eesti litsentsi (versioon 3.0): [sisestada litsentsi nimi, nt: autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld; autorile viitamine; autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel]

  • Kuidas kasutada viidet Creative Commonsi litsentsile?

Üks paljudest võimalustest oleks lisada oma teosele alljärgnev lause:
Kogumikule/raamatule/videole/slaididele/artiklile/õppematerjalile/fotole/ illustratsioonile/nootidele/käesolevale teosele (VALI JA KUSTUTA ÜLEJÄÄNUD) kohaldatakse järgmist Creative Commonsi Eesti litsentsi (versioon 3,0): LITSENTSI NIMI (nt: autorile viitamine; autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld; autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel)

Creative Commonsi litsentside kasutamisel tuleb kindlasti lisaks viitele asjakohasele litsentsile kasutada litsentside graafilisi kujundusi (igal litsentsil on oma kindel kujund).

Soovitame Creative Commonsi litsentsi valimisel täita ära küsimustik: www.creativecommons.org/choose/
Kindlasti soovitame tutvuda viitamise võimalustega ka www.creativecommons.org veebilehel.

  • Kuidas valida Creative Commons litsentsi õppematerjalile?

Abistav skeem oma tööde Creative Commonsi alusel litsentseerimiseks. 

  • Mida tähendab Litsentsi koopia või üldise ressursi identifikaatori (Uniform Resource Identifier – URI) lisamine Teose koopiale?

See tähendab praktikas seda, et tuleb lisada vastava litsentsi URI (nagu näiteks http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) koos infoga viitamise kohta.

Vt mõningaid URI lisamise hea tava materjale siit:
http://wiki.creativecommons.org/Marking/Users
http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators

  • Kas ma tohin enda loodud Teost peale Creative Commons Litsentsi alusel avaldamist kellelegi eraldi litsentseerida?

Creative Commons litsentsid ei piira autori õiguseid oma teoseid eraldi kokkuleppe alusel litsentseerida.

Samas peab autor arvestama, et juba Creative Commons litsentsiga litsentseeritud ja avaldatud teoselt ei saa tagantjärele litsentsi ära võtta, kuid sama töö uusi versioone/tuletisi võib autor litsentseerida vabalt valitud viisil.