E-koolikott

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis pakub kaasaegseid õppematerjale õpetajale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks. 

Keskkonnast leiab alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjale, mis valmivad koostöös partneritega (Innove, Haridus- ja Teadusministeerium, kirjastused jt). Portaali haldavad Hariduse Infotehnoloogia SA ja SA Innove.