Loengusalvestusteenus Echo360

Echo360 võimaldab loenguid/tunde salvestada ja hiljem järele vaadata, lisaks on platvormil palju lisavõimalusi õpilaste kaasamiseks õppetöös.

echo360 pilveteenusega liitumine

Projektiga on liitunud hetkel 8 õppeasutust ning ootame veel õppeasutusi liituma. Iga kooli osamakse sõltub sellest, mitu seadet kool kasutab ja mitu kooli projektis osaleb.

Echo360 kasutamine koolis

Echo360 kasutamiseks koolis on vaja olemasolevat video- ja helisüsteemi, mis ühendatakse salvestusseadmega. Kui koolil vajalikud seadmed puuduvad, siis nende tellimiseks viib HITSA 2017/2018 kooliaasta alguses läbi ühise seadmete soetamise. Täpsem info seadmete ja hindade kohta echo360@hitsa.ee.

Kui kool kohe seadet soetada ei soovi, saab Echo360 kasutamist alustada ka Classroom Capture tarkvaraga, mis muudab klassiruumis oleva arvuti salvestusseadmeks (vaata lähemalt nõudeid arvutile).

Echo360 lisavõimalused

Lisaks saab kasutada Personal Capture tarkvara, et salvestada videod oma arvutis koos veebikaamera, ekraanipildi ja heliga ning jagada neid hiljem õppijatega. MS Powerpoint plugin võimaldab esitlustele lisada interaktiivsust.


Lisainfo: