Haridusasutuste veebilehtede platvorm

Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks. Platvormi arendatakse analüüsi käigus loodud prototüübi alusel, tutvu analüüsiga

Küsimused seoses platvormiga


Miks ühine platvorm?
Haridusasutuste kodulehed on väga erinevalt üles ehitatud ja see raskendab lehtedelt info leidmist. Ühtne infoarhitektuur peaks kaasa aitama sellele, et kasutajad saavad erinevate asutuste lehtedelt soovitud info lihtsamalt kätte.

Kui palju selle kasutamine maksab?
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatavatele asutustele on platvormi kasutamine tasuta. Teistele haridusasutuste jaoks on kasutamine järgnevatel tingimustel.

Teenuse  "Veebilehe platvorm Drupal CMS tarkvara baasil" sisuks on:

  • Kodulehe majutus
  • Kasutajatugi e-posti teel
  • Piiramatult kasutajaid
  • Võimalus valida kutse- ja rakenduskõrgkoolide ning üldhariduskoolide kodulehe arhitektuuri vahel

Valides veebi andmemahuks 2GB, on teenuse lõpphind 150 eurot aastas (125 eurot + km).
Valides andmemahuks 10GB, on teenuse lõpphind 300 eurot aastas (250 eurot + km).

2GB täitumisel on võimalik teenuse kasutajal valida andmemahuks 10GB.
10GB täitumisel, saab teenuse kasutaja juurde tellida lisa-andmemahtu suuruses 10GB. Lisa-andmemahu lõpphind on 180 eurot aastas (150 eurot + km).

Arveldamine toimub üks kord aastas; teenus ei sisalda domeeni maksumust.

Kas asutus saab kasutada oma domeeni?
Platvorm ei ole seotud kindlate domeenidega ehk haridusasutus saab kasutada oma olemasolevat domeeni.

Kus toimub veebi majutus?

Loodava platvormiteenuse kasutamisega kaasnevat majutus- ja hooldusteenust pakub haridusasutustele HITSA EENeti struktuuriüksus.

Kas iga asutus saab kasutada oma kujundust?
Mingil määral jah. Värvitoonid, fondid, nuppude kujud saab iga asutus ise valida vastavalt stiiliraamatule, logole, soovile. Platvormi loomisele eelnenud analüüsis ja testimisel on kodulehe ülesehitus (infoarhitektuur) välja töötatud, niisiis peaksid blokkide ja menüüde paiknemine kodulehel ja menüüde nimetused olema kõigil platvormi kasutatavatel koolidel samad.

Kes platvormi arendab?
Platvormi arendab riigihanke nr 187269 tulemusena AS Andmevara koostöös Trinidad Wisemaniga. Platvormi haldab ja majutab HITSA.

Kas lisaks prototüübile on võimalik näha ka näidiseid ja demokeskkonda?
Projekti käigus valminud pilootkoolide kujunduste ja juhenditega on võimalik tutvuda siin>> . Demod asuvad aadressidel: kooliveeb.hitsa.ee ja kutsekooliveeb.hitsa.ee.

Mida pean tegema, kui soovin kasutada loodavat platvormi?

Palun anna oma soovist teada veebiplatvorm@hitsa.ee.

Kas lasteaed saab seda platvormi kasutada?
Platvormile eelnenud analüüsis ja loodud prototüübi puhul on arvestatud üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolide soovidega ja ettepanekutega. Kui lasteaed leiab, et neile on üks kahest platvormist sobiv, siis saame seda platvormi ka lasteaiale pakkuda.

Kas saame koodi ise vastavalt soovidele muuta?
Koodi muuta igaüks personaalselt ei saa. Muudetud lehele ei saa me pakkuda kasutajatuge ega hooldust ning loodud koodile katkeb garantii, kui seda muudab kolmas osapool.

Mis on keskkonna kasutamise tingimused?
Kasutajatega sõlmitakse leping. Vaata lepingu projekti ja kasutustingimusi

Leping Vallavalitusele (kui soovib mitu hallatavat kooli liita ühe lepingu alla). Vaata lepingu projekti ja kasutustingimusi.