Infosüsteemide koosvõime

Hariduse infosüsteemide koosvõime eesmärk on automatiseeritud andmevahetus haridusvaldkonna infosüsteemide vahel ja riigi infosüsteemide hulka kuuluvate andmekogudega. 

Põhimõtted ja mängureeglid, kuidas hariduse infosüsteemidest on võimalik andmeid pärida, defineerib haridusvaldkonna IT-koosvõime raamistik.

Koosvõime raamistik on välja töötatud meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ projekti „Hariduses kasutatavate infosüsteemide arhitektuuri ja koosvõime raamistiku loomine kõrgkoolide töökorralduse tõhustamiseks“ (kood 1.2.0403.11-0136) raames. 

lisainfo