Hariduse infosüsteemide koosvõime algatus

Õmblusteta haridus ehk sujuv hariduskorraldus vajab õmblusteta IKT lahendusi. Haridusvaldkonna infosüsteemide koosvõime algatuse eesmärk on leppida kokku põhimõtetes, standardites ja sõnavaras, mis tagavad IKT lahenduste "õmblusteta" toimimise.

Algatus põhineb riigi infosüsteemi ja veebide koosvõime raamistikel ning täpsustab kokkulepped hariduse valdkonnas.

EstCORE2 standard on standardite komplekt, mis toetab hariduse infosüsteemide koosvõimet, mille eesmärgiks on hõlbustada õppematerjali leidmist ja kasutamist. EstCORE 2 eesmärk on toetada

  • digitaalsete (õppe)varade,
  • nende kasutamise andmete (sh õpitulemuste),
  • riikliku õppekava,
  • koolide õppe- ja ainekavade,
  • huviringide ainekavade,
  • täiendõppekursuste,
  • ja kompetentsimudelite kirjelduste

sidumist üheks tervikuks. Nii paraneb digivarade leitavus, (taas)kasutamine, eri rakendustest pärit õppetööga seotud andmete kombineeritavus ja haridusvaldkonna rakenduste üldine koosvõime. Koosvõimeliste infosüsteemide puhul saab näiteks õpetaja valida oma tööks sobivad IKT tööriistad ja vajadusel need lihtsalt välja vahetada ilma, et sellega kaasneks andmete kadu või muid tõrkeid.

Selline hästi toimiv tervik võimaldab luua individuaalseid õpiradasid, toetab õmblusteta haridust ja õppemeetodite uurimist õppetöö läbiviimisel (sh longituuduuringutes).

Koosvõime viiakse ellu, kasutades linkandmete põhimõtteid. Selle peamiseks lähtekohaks on, et igal õpiobjektil on oma unikaalne URI, mille kaudu saab leida selle objekti täpsemaid detaile, a'la kes on õppematerjali autor vms. Objektid omakorda viitavad samuti URIde kaudu teistele objektidele veebis.

Et see kõik toimiks, on oluline saavutada kokkulepe, et õppematerjalide metainfo on avalik, ka siis, kui materjal ise on tasuline või vajab keskkonda sisselogimist. Avaandmena kättesaadavaks tehtud andmete puhul sisaldavad veebiobjektid nii inimloetavat kui ka masinloetavat infot.