Hariduse infosüsteemide koosvõime. Infotrükis

Hariduse koosvõime raamistiku inforaamat annab ülevaate hariduses kasutuses olevatest infosüsteemidest, nende omavahelisest suhtlemisest ja tööpõhimõtetest. Samuti teenustest, mis aitavad hariduse kvaliteeti parandada ja tõstavad nii Eesti kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet.