Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, millel on ligi 70 miljonit registreeritud kasutajat üle maailma.

Moodle on sobilik neile, kes teevad e-õppe maailmas esimesi samme – sinna on sisse ehitatud hulk erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi, mida saab e-kursusel kasutada (õppematerjalide esitamise võimalused, testid, ülesanded, foorumid jpm).

HITSA Moodle keskkond asub aadressil https://moodle.hitsa.ee/

HITSA Moodle kasutamine on tasuta Eesti üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja e-ülikooli konsortsiumi liikmeskoolidele. Kõigile teistele on HITSA Moodle kasutamine tasuline vastavalt teenuse hinnakirjale.

HITSA Moodle kasutamiseks peavad kõik sisse loginud kasutajad nõustuma alates 28.05.2018 kasutustingimustega.

Kasutustingimused leitavad ka siit https://projektid.hitsa.ee/display/MOODLE/HITSA+Moodle

 

Kooli liitumine HITSA Moodle´iga

Kui koolil ei ole veel oma alamkategooriat HITSA Moodle´s, palume sellega liitumiseks saata aadressile moodle@hitsa.ee kooli direktori allkirjaga digitaalne taotlus, milles on ära märgitud:

  1. kooli nimi
  2. koolipoolse kontaktisiku (tulevase kooli administraatori) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja e-posti aadress.
Kontaktisikul peab eelnevalt olema loodud kasutajakonto HITSA Moodle'is, et talle saaks vastavaid õigusi anda.
 
  •  Kasutaja liitumine HITSA Moodle´iga

HITSA Moodle´isse saab endale konto luua iga huviline. Kasutajakonto loomise juhised leiab siit.

  • Administraatori vahetamine
Kooli administraatori vahetamiseks ootame aadressile moodle@hitsa.ee kooli juhi digiallkirjaga taotlust.
Taotlusesse palume märkida uue administraatori ees- ja perekonnanimi, isikukood ja e-posti aadress.
Kontaktisikul peab eelnevalt olema loodud kasutajakonto HITSA Moodle'is, et talle saaks vastavaid õigusi anda.

  • Moodle kasutajatugi

Kõik HITSA Moodle kasutajad saavad küsimuste ja murede korral kasutada tasuta kasutajatoe abi, kirjutades aadressile moodle@hitsa.ee. Kasutajatugi vastab hiljemalt tööpäeva jooksul.

  •  Moodle´i kasutusjuhend

Moodle´iga alustavatele kasutajatele on HITSA koostanud juhendi, mis aitab samm-sammult luua enda esimese e-kursuse. Kasutusjuhendit saab vaadata siit ja pdf versiooni siit.
E-õppe keskkond (õpikeskkond) on elektrooniline keskkond, mis võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). Inglise keeles kasutatakse enamasti termineid virtual learning environment (VLE) või learning management system (LMS). Maailmas on kümneid eri õpikeskkondi, nii vabatarkvaralisi kui ka tasulisi.