Rakenduskõrgkoolide ÕIS

Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS) on kõrgkoolide õppeinformatsiooni ja õppetegevuse haldamiseks loodud infosüsteem. Eestis ainulaadse, HITSA ning kutse- ja rakenduskõrgkoolide koostöös loodud õppeinfosüsteemi kaudu hallatakse erinevates õppeasutustes ligikaudu 17 000 aktiivse üliõpilase ja õppejõu andmeid. Läbi ajaloo on ÕISil olnud rohkem kui 40 000 kasutajat ja ainuüksi oktoobris 2014 oli üle 10 000 kasutaja.

Õppeinfosüsteemil on oma arendusmeeskond, struktuurifondide finantseerimisel on arendatud lisamooduleid ja praegu on ettevalmistamisel suuremahulisem uuendustöö.

Kontakt:
tugi@ois.ee