Ajalugu

2012

Viiakse ellu projekti “Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine” tegevusi ning põhitähelepanu on suunatud loodud ning loodavate moodulite integreerimisele olemasoleva süsteemiga ning õppeinfosüsteemi täisfunktsionaalsuse rakendamisele kõrgkoolides.

ÕIS konsortsiumiga liituvad Tallinna Majanduskool, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool ja Eesti Kunstiakadeemia.

Teostatakse mitmed ÕIS moodulite edasiarendused ja täiendused

2011

ÕIS on juurutatud kõikides koostöökokkuleppega liitunud rakenduskõrgkoolides. ÕIS-iga liitub eraülikool Euroakadeemia.

2010

ÕIS võeti esmakordselt kasutuse 2010 veebruar (2010-02-19 12:30:32) Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Jätkusid ÕIS-i arendustööd ning alustati infosüsteemi juurutamist teistes projektis osalevates rakenduskõrgkoolides.

Esitati taotlus meetmest “Infoühiskonna edendamine” projekti “Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine“ rahastamiseks, millele saabus rakendusüksuse RIA positiivne otsus. ÕIS edasiarendamist toetati 1 614 348 EEK (sh omafinantseering 15%) eest. Arendajate leidmiseks viidi läbi riigihanked ning suvel 2010 alustati uute moodulite väljatöötamist.

Arendustegevuses viiakse ellu projektis “Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine” tegevusi ning integreeritakse uusi mooduleid olemasolevasse infosüsteemi.

Esitati taotlus alameetmest “Kõrgkooli innovatsioon”projekti “Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine“ rahastamiseks, millele saabus rakendusüksuse Archimedes positiivne otsus. ÕIS edasiarendamist toetati 196 200 € (sh omafinantseering 5%). Arendaja leidmiseks viidi läbi riigihange.

2009

Aasta teisel poolel valmis esimene versioon uuest infosüsteemist, mis võeti pilootrakendusena kasutusele Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Läbi kahe kõrgkooli kasutajakogemuse täiendati funktsionaalsust ja infosüsteemi kasutajasõbralikkust.

2008

2008 a. märtsis toimus Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses nõupidamine (Toomas Sõmera, Kalle Tammemäe, Jaak Anton, Tarmo Sildeberg, Valter Kungla), kus IT Kolledž tutvustas uue kavandatava ÕIS-i eelprojektina valminud tunniplaani süsteemi ja pakkus välja uue võimaliku arhitektuuri ühisele õppeinfosüsteemile. Hiljem tutvustati ideed ka RKRN-i kuuluvatele kõrgkoolidele.

Projektis osalevad rakenduskõrgkoolid (9), Haridus-ja Teadusministeerium ja EITSA otsustasid alustada uue ühise õppeinfosüsteemi arendamist.

2008 a. aprillis kutsuti kokku arendusmeeskond (projektijuhina Tarmo Sildeber ja süsteemi arendajatena Valter Kungla, Mikk Mangus, Mart Mangus) ja alustati arhitektuuri ja infosüsteemi kavandamist ning arendamist.

2007

29.11.2007 võeti RKRN (Rakenduskõrgkoolide Rektroite Nõukogu) arutellu ühise õppeinfosüsteemi küsimus.