Juhtimine ja kasutajad

Õppeinfosüsteemi kasutamise koostööleppega on liitunud järgmised haridusasutused:


Õppeinfosüsteemi haldamiseks ja arendamiseks on loodud õppeasutuste ja HITSA esindajatest koosnev juhtkomitee, mille ülesandeks on:

  • Süsteemi arendust ja haldust puudutavate otsuste tegemine;
  • ÕIS haldamine optimaalsete kuludega läbi eelarvestamise;
  • ÕIS-i uute arendusvajaduste analüüsimine ja elluviimise organiseerimine;

Igal kõrgkoolil on juhtkomitees üks esindaja ning olulisemad küsimused otsustatakse hääletuse teel.

Õppeinfosüsteemiga võib liituda iga kõrg- või kutseharidust pakkuv haridusasutus. Liitumise tingimused ja uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhtkomitee. Liitumisega kaasnevad arendustööd ja ajakulu on senise kogemuse põhjal väga erinev, julgustame teid ühendust võtma, et kasutusele võtmise teemasid meiega arutada.

Õppeinfosüsteemi demokeskkonnaga saab tutvuda demo.ois.ee. Kasutajatunnuste saamiseks palume kirjutada tugi@ois.ee.