Juhtimine ja kasutajad

Õppeinfosüsteemi kasutamise koostööleppega on liitunud järgmised haridusasutused:


Õppeinfosüsteemi haldamiseks ja arendamiseks on loodud õppeasutuste ja HITSA esindajatest koosnev juhtkomitee, mille ülesandeks on:

  • Süsteemi arendust ja haldust puudutavate otsuste tegemine;
  • ÕIS haldamine optimaalsete kuludega läbi eelarvestamise;
  • ÕIS-i uute arendusvajaduste analüüsimine ja elluviimise organiseerimine;

Igal kõrgkoolil on juhtkomitees üks esindaja ning olulisemad küsimused otsustatakse hääletuse teel.

Õppeinfosüsteemi demokeskkonnaga saab tutvuda demo.ois.ee. Kasutajatunnuste saamiseks palume kirjutada tugi@ois.ee.