Struktuurifondid

2011 ja 2012

2011 aastal esitati taotlus alameetmest “Kõrgkooli innovatsioon”projekti “Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine“ rahastamiseks, millele saabus rakendusüksuse Archimedes positiivne otsus. ÕIS edasiarendamist toetati 196 200 € (sh omafinantseering 5%). Arendaja leidmiseks viidi läbi riigihange ja arendustegevused viiakse ellu 2012-2013 aasta jooksul. Planeeritud on teostada järgmised arendustööd:

 • tunniplaani planeerimise ja tegemise moodul
 • e-õppekeskkonna Moodle liidestamine õppeinfosüsteemiga
 • õppeinfosüsteemi nutitelefoni vaadete arendamine
 • õppurite portfooliosüsteemi arendamine
 • õppurite universaalse teavitussüsteemi arendamine
 • õppematerjalide haldamise mooduli arendamine

2010

2010 aastal esitati taotlus meetmest “Infoühiskonna edendamine”projekti “Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine“ rahastamiseks, millele saabus rakendusüksuse RIA positiivne otsus. ÕIS edasiarendamist toetati 1 614 348 EEK (sh omafinantseering 15%) eest. Arendajate leidmiseks viidi läbi riigihanked ning suvel 2010 alustati uute moodulite väljatöötamist.

Arendustöödena teostati järgmised moodulid ja funktsionaalsused:

 • Dokumentide digiallkirjastamine
 • ÕIS üliõpilaste andmete üleslaadimine EHIS-sse (X-tee)
 • ÕIS oppejoudude andmete üleslaadimine EHIS-sse (X-tee)
 • ÕIS liides SAIS vastuvõtusüsteemiga
 • ÕIS oma tagasiside- ja monitooringumooduli loomine
 • ÕIS liidese loomine raamatupidamisprogrammidega
 • Analüüs ja ettepanekud ÕIS vastavusse viimiseks ISKE turvastandarditega
 • VÕTA elektrooniline taotlemine
 • Lisasoorituste tegemine ja nendele registreerumine
 • Õppetoetuste taotlemise moodul
 • Praktika haldamise moodul
 • ÕIS ja olemasoleva küsitluskeskkonna liidestamine

Lisaks soetati meetme raames arendusserver.

Projekti tegevused viidi ellu planeeritud aja jooksul. Projekt on olnud tulemuslik, püstitatud eesmärgid on saavutatud. Projekti tulemuste kasutamine on oluliselt tõstnud kõrgkooli majanduslikku efektiivsust õppetöö korraldamisel.