Sisseastumise infosüsteemid

HITSA ja kõrgkoolide koostöös on loodud kandideerimis- ja vastuvõtusüsteemid SAIS ning Dream Apply. SAIS on Eesti tudengitele haridusasutustesse sisseastumise infosüsteem ja Dream Apply Rahvusvaheliste tudengite avalduste menetluse infosüsteem.

Eesmärk:

  • Ühtse turvalise integreeritud Interneti- ja ID-kaardi põhise infotehnoloogilise keskkonna pakkumine haridusasutustele;
  • Haridusasutustesse sisseastujatele elektrooniliste sisseastumisavalduste esitamise võimaluse ja seeläbi sisseastujale paremate tingimuste loomine;
  • Haridusasutustesse sisseastujate vastuvõtu läbiviimiseks kõigile osalevatele haridusasutustele infotehnoloogilise lahenduse pakkumine sõltumata haridusasutuse õiguslikust staatusest ja arvestades lepingupoolte ühishuve;
  • Sisseastumisega seotud kulude vähendamine.

SAIS-i konsortsiumiga võib liituda iga tasemeõpet pakkuv haridusasutus.

SAIS konsortsiumilepingu pooled on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, konsortsiumilepingule konsortsiumi asutamisel alla kirjutanud haridusasutused ja konsortsiumiga hiljem liitunud haridusasutused.


Konsortsiumilepingu link: Konsortsiumileping
Uuele liitujale: SAIS liikmeks astumise avaldus