Ajalugu

2003

Sügis 2003 – EITSA käivitas SAIS-i loomise projekti

2004

Aprill 2004 – riigihanke konkursil tunnistati edukaks AS Cell Network

2005

Veebruar 2005 – SAIS-i konsortsiumilepingu allkirjastamine 12 kõrgkooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt

Juuni 2005 – SAIS-i ‘live’-versioon on rakendatud

2007

Juuni 2007 – AS SEB Eesti Ühispank ja AS Hansapank kirjutasid alla koostööleppele, mille kaudu pangad toetasid SAIS arendust kutsekoolidesse vastuvõtuks

2008

Mai 2008 – SAIS on väljaarendanud ka teenuse kutsekoolidele

Suvi 2008 – osad kutsekoolid võtavad SAIS kasutusele oma vastuvõtu paremaks korraldamiseks

2009

November 2009 – SAIS asub STORK projekti liikmeks SAIS konsortsium asus koostöös Sertifitseerimiskeskuse AS-ga osalema Euroopa Liidu pilootprojektis „WP6.3-tudengite mobiilsus“. Projekti üldeesmärgina loodaks süsteem, mis ühendab erinevate riikide elektroonilised identifitseerimissüsteemid ühte keskkonda. Selle projekti raames ühendatakse SAIS loodava identifitseerimissüsteemiga.

2011

Aprillis tunnistati Dream Group poolt pakutav tarkvara Dream apply sobivaks rahvusvaheliste tudengite kandideerimise ja vastuvõtusüsteemiks

Juunis esitas EITSA dream apply juurutusprojekti rahastamiseks finantseerimistaotluse SF-le

Oktoobris sai projekti taotlus positiivse rahastamisotsuse

Detsembris juurutasid Tartu Ülikool , Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool dream apply oma rahvusvaheliste tudengite vastuvõtuks. Teenuse aadress:http://estonia.dreamapply.com.

2012

Dream apply kasutamist alustasid Estonian Business SchoolEesti Maaülikool ja Euroakadeemia.