Teenused

Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud infosüsteemiga liitunud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel. SAIS-i kaudu avalduse esitamine on mugav, kiire ja turvaline. SAIS on seotud riiklike andmekogudega ning sisseastumisavalduse esitamisel pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed, riigieksamite tulemusi, varasemaid koolilõpuhindeid jms. SAIS aitab korraldada kogu protsessi kuni kooli sissesaamiseni: teadete vahendamist kandidaadi ja kooli vahel, õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist, pingeridade jälgimist ja palju muud. SAIS-i saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Kõik SAIS-i kaudu esitatud avaldused on võrdväärsed paberil või muul moel esitatuga.

SAIS aadress: http://www.sais.ee

Rahvusvaheliste tudengite kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem põhineb Dream Group OÜ poolt loodud DreamApply.com tarkvaral, mida kasutavad avalduste vastuvõtuks ülikoolid enam kui kümnes Euroopa riigis.

DreamApply aadress: http://estonia.dreamapply.com.