Tarkvaralitsentsid

HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara Mathcad.

Mathcad on teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett. Erinevalt muudest levinud matemaatikapakettidest (Maple, Matlab, Mathematica jne), tabelarvutussüsteemidest (MS Excel jne) ja programmeerimiskeeltest (Pascal, C jne) võimaldab Mathcad sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides. Eriti tabelarvutussüsteemidega võrreldes on Mathcad'i dokumendis hulga lihtsam jälgida arvutuste käiku.  

Programmi  saab installeerida aadressilt https://mathcad.hitsa.ee/.

Muutunud on Mathcadi litsentsi nimekirje aadress, mis on mathcad-license.hitsa.ee. Varem oli kasutusel mc15.e-uni.ee ja snape.e-uni.ee.

Saadaval on Mathcadi versioon 15, Prime 2.0 ja Prime 4.0. NB! Versiooni Prime 4.0 faili maht on üle 1 GB. 

  

Alates 1. jaanuarist 2018 ei saa koolid enam HITSA kaudu veebipõhist arvutialgebra süsteemi Wiris tasuta kasutada.