Tehnoloogia juhtimine

  • Haridusasutuste tehnoloogiavaldkonna juhtimise toetamiseks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusel loodud "IT heade tavade kogumik koolidele", mida saab kasutada IT juhtimise käsiraamatuna. Kogumik katab IT-vajaduste kirjeldamise, IT-arengu juhtimise, IT-meeskonna rollide ja vastutuse, taristu loomise ja haldamise ning kooli IT-turvalisuse teemad ja annab ülevaate olulisematest juhenditest ja kordadest. Kogumikuga saab tutvuda siin.
  • Soovitused mobiilse ja statsionaarse töökoha ning õpperuumide varustamiseks tehnoloogiaga koolide digivõimekuse tõstmiseks leiab siit.
     
  • Üldised nõuded kohtvõrkudele, kohtvõrguseadmetele ja kaablitöödele üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamiseks leiab siit.
  • E-õpe ja digivahendite kasutamine on muutumas koolides õppeprotsessi loomulikuks osaks, kuid peale õppematerjalide ja seadmetele ligipääsu võimaldamise on koolil kohustus pakkuda oma õpilastele ja õpetajatele turvalist keskkonda. eTurvalisuse märgis ja sisehindamismudel aitavad seda eesmärki saavutada.
     
  • "Soovitused IT-teenuste korraldamiseks" aitab avada IT-teenuste sisu ja hõlmab soovitusi haridusasutustele IT-teenuste juhtimise korraldamiseks, sh IT-teenuste juhtimise parimat praktikat, viiteid vajalikele rollidele koos ülesannetega, IT-teenuste jagunemist ja sisu kirjeldusi ning nõudeid, millele haridusasutuste IT-teenused peavad minimaalselt vastama.