Täienduskoolituste infosüsteem

Täienduskoolituste infosüsteem on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse välja töötatud teenus täiendusõppe info haldamiseks. Kuni 2015. aasta lõpuni hallati selles keskkonnas sihtasutuse poolt korraldatavaid digipädevustega seotud õpisündmusi õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile, tugispetsialistile igalt haridustasemelt (alushariduse, üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse õppeasutustest).

Alates 2016. aastast on keskkond muutuses. Keskkonda on kasutama hakanud ka teised täiendusõpet korraldavad asutused nagu Sihtasutus Innove, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, et õpetaja ja koolijuhi jaoks koguneksid ühte keskkonda kõik nendele sihtgruppidele suunatud täienduskoolitused.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel arendame täienduskoolituste keskkonna funktsionaalsusi ja kasutajamugavust. Kasutaja on toetatud kogu teekonnal õpisündmuste info saamisest kuni osalejale dokumendi väljastamiseni ning sündmusele tagasiside andmiseni. Esimese arendusprojekti lõpp on kavandatud 2017. aasta kolmandasse kvartalisse. Hariduse Infotehnoloogia arenduspartner on AS Helmes.

Täienduskoolituste keskkond asub aadressil koolitus.edu.ee.

Demo- ja testkeskkonda ligipääsu taotlemiseks või lisainfo saamiseks palun võta ühendust:
Ave Rand
IT projektijuht
ave.rand@hitsa.ee
628 5897
skype: ave_rand