Plagiaadituvastussüsteem Urkund

Urkund võimaldab kontrollida kirjalike tööde originaalsust ning aitab võrrelda neid internetis ja erinevates andmebaasides asuvate eesti- ja inglisekeelsete töödega. Urkundi eesmärk on tõsta teadlikkust loomevarguste osas ning aidata vältida plagiaati.

Õppejõud saavad Urkundi abil kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid lisades need vastavasse andmebaasi. Üliõpilased saavad Urkundit kasutada Moodle’i kursuste kaudu või saates kontrollitava tööfaili õppejõu Urkundi vastuvõtja aadressile.

Urkund on toodetud Rootsi ettevõtte Prio Infocenter AB poolt ning seda kasutatakse üle maailma.  Lisainfo programmi kohta aadressil www.urkund.com

Urkundi kasutamine on tasuline ja Eestis kasutab Urkundit alates 2017. aasta algusest 16 õppeasutust.

Kutsume kõiki plagiaadi vältimise teemat oluliseks pidavaid õppeasutusi Urkundit kasutama!  

Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara (KRATT) teenus suleti 1. juulil 2020.
Kui sinu kool kasutab Urkundit, saad koolitöö kattuvuse kontrolliks kasutada seda. Uuri täpsemalt kooli õppeosakonnast või Urkundi projektijuhilt.

Urkundi kasutamist ning tarkvara hinda puudutavad küsimused:
Helen Valtmann-Valdson
helen.valtmann-valdson@hitsa.ee 
tel 628 5886