2013. aasta arvutijoonistuste võistlus: EENet 20

17. november 2013

1. septembril 2013 algab arvutijoonistuste võistlus, mis on pühendatud 20 aasta möödumisele Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu EENet asutamisest. Tänaseks on EENetist saanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus, mis nüüd juba kaheteistkümnendat korda kutsub kõiki arvutiga pilte joonistama.

Teemad

1. septembrist 17. novembrini 2013 ootame pilte teemadel:

 1. E-kukeaabits
 2. Kiviaja Facebook
 3. Äge äpp
 4. Internetis näeme!
 5. Elektrooniline lapsehoidja
 6. Interneti prügimägi
 7. Metsakaamera toob looduse koju
 8. Vanasti kuulati progerokki, täna rokivad progejad
 9. Kop-kop, lahti tee, arvutis on häkker sees!
 10. Mida minu vanaema Internetist arvab

Auhinnad

Parimate piltide autoreid ootavad head auhinnad: e-lugerid, iPodid, telefonid. Lisaks on palju väiksemaid auhindu. Parimad juhendajad nii kvaliteedi (kõige rohkem lõppvõistlusele jõudvaid pilte, mille juures on märgitud juhendaja nimi) kui kvantiteedi (kõige rohkem juhendatud pilte) järgi saavad e-lugeri või iPodi.

Võistluse tingimused | Piltide esitamine

 • Võistlus toimub neljas vanuserühmas: kuni 10-aastased, 11-13 aastased, 14-18 aastased ning vanemad kui 18-aastased.
 • Osaleda saavad pildid, mis on esitatud hiljemalt 17. novembril 2013.
 • Iga osaleja võib esitada kuni viis iseenda tehtud arvutijoonistust.
 • Pilte saab esitada png, jpeg, gif, tiff ja bmp formaadis.
 • Pildi lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti. Pildi pikem külg peab olema alla 3500 punkti.
 • Pilte saab esitada ainult veebivormi kaudu.
 • Pildid peavad olema vaadatavad enamlevinud brauseritega (näiteks Mozilla, Konqueror, Opera, Internet Explorer).
 • 3D-pildi puhul tuleb kommentaaris kirjeldada, millist tarkvara selle valmistamiseks kasutatud on.
 • Animeeritud loomingut esitada ei saa; osaleda saavad pildid, mitte filmid.
 • Fotosid ja fotokollaaže vastu ei võeta.
 • Pilte, millel on mujalt pärit, mitte autori enda joonistatud kujund või kujundid (näiteks clipartid, fraktalid), vastu ei võeta.
 • Nn brushe kasutada on lubatud, sel juhul on soovitav kommentaaris kirjeldada, millist tarkvara on kasutatud.
 • Osaleja annab pilti või pilte võistlusele esitades korraldajatele õiguse pilte tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel.
 • Iga laekunud pildi vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda hariduse ja teaduse andmesidevõrku mittesobivate piltide vastuvõtmisest.
 • Piltide hindamisel arvestatakse pildi vastavust teemale, kunstilist taset, idee ja teostuse originaalsust, arvutustehnika võimaluste mitmekülgset ärakasutamist.
 • Piltide hindamine toimub kahes etapis: korraldajad valivad esmalt välja lõpphindamisele minevad pildid; lõpphindamisel teeb lõpliku valiku žürii, kuhu kuuluvad korraldajate esindajad.
 • Parimaks juhendajaks saab juhendaja, kelle juhendatavate pilte jõuab lõppvõistlusele kõige rohkem.
 • Võistlusest ei või osa võtta korraldajate töötajad ega nende perekonnaliikmed.