Arenguprogramm EHE. Avalduste esitamise tähtaeg

14. oktoober 2018

HITSA alustab 2018 sügisel koostöös kõrgkoolide ja ettevõtjatega uut arenguprogrammi EHE haridusuuenduse eestvedajatele. 1-aastane programm EHE (Eesti haridusinnovatsiooni edendajad) on mõeldud haridusinnovatsioonist huvitatud õpetajatele ja õppejõududele ning pakub neile võimalust täiendada end ühe õppeaasta vältel parimate koolitajate käe all, teha ise midagi Eesti hariduse uuendamise heaks ning vahetada kogemusi teiste oma ala asjatundjatega. 

Lisainfo

Programmiga liitumiseks tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri. 1-2-leheküljelises motivatsioonikirjas kirjeldatakse:

- miks soovitakse programmis osaleda,
- millises nüüdisaegse õpikäsituse kategoorias (õppimine ja õpetamine, õpikeskkond, õpetamis- ja õppimisprotsess) uuendust soovitakse algatada või läbi viia,
- milles uuendus seisneb,
- millised on uuenduse kavandatavad allikad ja partnerid,
- millist tuge (näiteks idee valik, partneri otsing, mentori valik vmt) uuenduse arendamisel vajatakse.

Avalduste esitamise tähtaeg on 14. oktoober.

Avaldus ja motivatsioonikiri tuleb saata e-postile raina.loom@hitsa.ee.