Avatud on ProgeTiigri programmi taotlusvoor haridusasutustele

30. september 2015

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus-, üld- ja kutseharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide soetamiseks.

Eelisjärjekorras antakse toetust haridusasutustele, kelle õpetajad on saanud vastava koolituse HITSA ProgeTiigri koolitusprogrammist, kes on registreerinud sügisel 2015 a. algavatele HITSA ProgeTiigri koolitustele või on käinud mõnel teisel tehnoloogiahariduse koolitusel, mis tõendab õpetaja pädevust soovitud seadmete kasutamisel.


Tingimused:

  • HITSA toetus on 75% seadmete koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 25%.
  • Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on 3750 € (omaosalus 1250 €). HITSA toetusel saab seadmeid kokku soetada 5000 € eest. Kui kulu on suurem, esitakse haridusasutusele sellevõrra suurem arve.
  • Taotlusvoorus ei hüvitata tasulist tarkvara ja litsentse.

Taotlusvoorus osalemiseks tuleb täita avaldus. Avalduse vorm on alla laetav siit!

Palume esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile mari-liis.peets@hitsa.ee.

HITSA koondab kokku kõigi haridusasutuste soovid, misjärel koostatakse komisjon, kes valib välja toetust saavad haridusasutused. Seejärel korraldab HITSA riigihanke seadmete soetamiseks ning esitab haridusasutusele seadmete üleandmisel omaosaluse arve ning sõlmib üleandmise-vastuvõtmise akti.

Lisainformatsioon:
Mari-Liis Peets
ProgeTiiger programmijuht
Hariduse Infotehnoloogia SA
tel 6 285 891
Mob +372 53 031 350
e-post mari-liis.peets@hitsa.ee