Eesti Infotehnoloogia Kolledži 15. sünnipäev

15. mai 2015

17.05.2015 saab Eesti Infotehnoloogia Kolledž 15-aastaseks.

IT Kolledži 15. sünnipäevapidu algab reedel, 15.05.2015 kell 15:15 piduliku aktusega IT Kolledžis, aadressil Raja 4C, Tallinn. Aktusest toimub otseülekanne IT Kolledži kodulehel www.itcollege.ee.
Aktusele järgneb sünnipäevapidu tudengite, vilistlaste, õppejõudude, töötajate ja kutsutud külalistega.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 830 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 728 IT spetsialisti.