eTwinningu rahvusvahelised veebipõhised koolitused novembris

30. november 2017

eTwinningu õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.


„Väärtustepõhine haridus igapäevaõpetamises ja projektitöös“

Ekspert: Adam Stępiński

6.–19. november 2017

Keel: inglise

Sihtrühm: kõik õpetajad

Sellel õppimisüritusel püüame käsitleda väärtustest juhinduvat haridust kui hariduskäsitlust, mis võib tuua palju hüvesid nii meie igapäevaõppetöös kui ka eTwinningu projektides.

 

„Emotsionaalne intelligentsus eTwinningu projektides“

Eksperdid: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri

13.–23. november 2017

Keel: inglise

Sihtrühm: eTwinning Pluss

Eesmärk on aidata õpetajatel mõista, kuidas nad saavad arvestada mõningaid emotsionaalse intelligentsuse põhimõtteid, et õpilased saaksid eTwinningu projektidest rohkem kasu ja et need oleksid edukamad.

 

„Koostööpõhine õppimine ja õpetamine: teooriast praktikani“

Eksperdid: Anna Laghigna / Viola Pinzi

27. novembrist 15. detsembrini 2017

Keel: inglise

Sihtrühm: põhi- ja keskkooliõpetajad, kutseõpetajad, õpetajate koolitajad ja koolidirektorid 

Sellel õppimisüritusel tutvustatakse koostööpõhist õppimist ja õpetamist õppijakeskse käsitlusviisina; esitletakse peamisi teoreetilisi aspekte ja praktilisi soovitusi selle kohta, kuidas kujundada õpitegevusi, mis hõlmavad koostööd, ning kuidas neid hinnata.

 

„Veebivahendite pedagoogiline kasutus keeleõppes“

Ekspert: Rita Zurrapa

27. novembrist 8. detsembrini 2017

Keel: inglise

Sihtrühm: eTwinning Plussi keeleõpetajad 

On oluline, et veebitööriistu kasutataks pedagoogilisel viisil vastavalt õpetajate ja õpilaste vajadustele. Veebivahendid arenevad tohutu kiirusega ja seega on tähtis propageerida elukestvat õpet nii õpilaste kui ka õpetajate puhul. Sellel õppimisüritusel esitletakse veebivahendeid ja tuuakse näiteid nende pedagoogilise kasutuse kohta.