"Hariduse tehnoloogiakompass" avab uued peatükid

21. veebruar 2020

21. veebruaril, Tiigrihüppe aastapäeval teeme avalikuks "Hariduse tehnoloogiakompassi" lisatud uued teemapeatükid: mängustamine ja mängupõhine õpe ning personaliseeritud õpe.

“Hariduse tehnoloogiakompass” annab koolidele ülevaate meid ümbritsevatest ja mõjutavatest uutest tehnoloogiatest, ilmestab seda näidetega Eestist ja maailmast. Lisaks leiab raportist ekspertide soovitused, milliseid neist peaks koolis õpetama ja kuidas saaks neid koolielus rakendada ning Eesti õpetajate inspireerivad näited tehnoloogia kasutamisest koolis ja lasteaias.  

Pane kalendrisse: 21. veebruaril leiad tehnoloogiakompassist põnevat lugemist!