Uuring IKT-haridusest lasteaedades ja üldhariduskoolides

16. mai 2017

Kutsume õpetajaid, koolijuhte, haridustehnolooge ja kõiki teisi huvilisi 16. mail toimuvale digioskuste õpetamise uuringu esitlusele!

HITSA eestvedamisel viis Poliitikauuringute Keskus Praxis läbi uuringu „IKT-haridusest: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“, mis kaardistas Eesti lasteaedade ja üldhariduskoolide IKT huviringid ning õppekavades kirjeldatud digioskused, tegi ülevaate digioskuste lõimimisest õppeprotsessis ning uuris, millised on õpetajate võimalused ja oskused juurutada muutunud õpikäsitust ning arendada õppijate digioskusi. Esmakordselt on nii põhjalikult kaardistatud infotehnoloogia õpetamine meie haridusasutustes.

Uuringutulemuste tutvustamisele järgneb tulevikku vaatav arutelu teemal, kas ja mida peaks meie hariduspoliitikas muutma, et soodustada digioskuste arendamist õppetöös. Paneelis saavad sõna õpetajate ja õpilaste esindajad koos teiste valdkonna ekspertidega, kaasa saab rääkida ka publik.

Esitlus toimub 16. mail kell 15-17 Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C, Tallinn). Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume registreeruda siin: http://bit.ly/2qzWRbL.

Tule räägi kaasa IKT-hariduse teemadel!

Kava
14:30-15:00 Registreerimine ja tervituskohv
15:00-17:00 Uuringu esitlus ja paneeldiskussioon, mida juhib tehnoloogiaajakirjanik, digiportaali Geenius peatoimetaja Hans Lõugas.

Arutelul osalevad:

  • Ants Sild, BCS Koolitus
  • Ave Lauringson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Birgy Lorenz, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium
  • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
  • Eve Mägi, PRAXIS
  • Kristel Rillo, Haridus- ja Teadusministeerium
  • Joosep Kään, Eesti Õpilasesinduste Liit
  • Mare Räis, Järveküla kool


Uuring viidi läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Lisainfo:
Mari-Liis Peets
ProgeTiigri programmijuht
E-post: mari-liis.peets@hitsa.ee
Tel: 628 5891