IKT konverents „Kooli uus õppetava – tehnoloogia ja õpetamine“ Tallinna Reaalkoolis

22. oktoober 2014

Sügisesel koolivaheajal, 22. oktoobril toimub Tallinna Reaalkoolis traditsiooniline IKT-teemaline konverents õpetajatele ja koolijuhtidele.  

Seekordse sügiskonverentsi „Kooli uus õppetava – tehnoloogia ja õpetamine“ fookuses on tehnoloogia laiaulatuslikum kasutamine õppetöös.

Tallinna Haridusameti, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, eKooli ja Tallinna Reaalkooli poolt korraldataval konverentsile on kutsutud esinema mitmeid erinevaid aineõpetajaid ja digiharidusele kaasaaitajaid. Eesmärk on jagada kogemusi infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel. Konverents koosneb praktilistest sessioonidest, kus erinevates töötubades tutvustatakse põnevaid projekte nii õpetajatele kui ka koolijuhtidele.

Info ja registreerumine: http://expo.ekool.eu

Lisainfo:
Inga Kõue
HITSA Innovatsioonikeskus
Sisutootmise valdkonna juht
E-mail: Inga.Koue@hitsa.ee
Telefon: +372 6285889