IKT erialade õppejõudude ja doktorantide mobiilsuskonkursside taotluste esitamise tähtaeg

10. september 2014

10. septembril on järjekordne tähtaeg IKT erialade õppejõudude ja doktorantide mobiilsuskonkursside taotluste esitamiseks. Nii õppejõudude kui ka doktorantide konkursi eesmärk on toetada Eesti kõrgkoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade õppejõudude ja doktorantide osavõttu erialastest konverentsidest, lühiajalistest seminaridest, kursustest vms. välisriikides toimuvast eneseharimisest.

Taotlusi võivad esitada Eesti kõrgkoolide IKT erialadel ja IKT kõrvalerialadel ning spetsialiseerumisega erialadel õppetööd läbiviivad õppejõud ning avalik-õiguslike kõrgkoolide sama eriala doktorandid.

Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu 20. septembriks.

Täpsem info: http://www.hitsa.ee/tehnoloogiaharidus/korgharidus/tiigriulikooli-programm/konkursid