Koolielu I teemaveerandi väljakutse õpetajatele "Lõiming koolisiseselt"

14. november 2016

HITSA kutsub kõiki alus-, üld- ja kutsehariduskoolide õpetajaid osa võtma Koolielu portaali teemaveerandite raames toimuvast neljast väljakutsest.

Esimesel teemaveerandil püüame lahti mõtestada digipädevusi, korraldame hulganisti veebiseminare ning kutsume õpetajaid osalema teemaveerandi väljakutsel „Lõiming koolisiseselt“. Teemaveerandi raames toimuvast saab täpsemalt lugeda Koolielust »

Esimene väljakutse kutsub õpetajad omavahel koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi. Näiteks võib koolisiseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi.
Loe lähemalt siit »

Tähtaeg: 14. november 2016