Kutsehariduse seminar "DigiMeister 2016: köieltants"

25. august 2016

Head kutseõppeasutuste juhid, õpetajad ja haridustehnoloogid!

Kutsume Teid 25. augustil kell 10.00-17.00 Tartu Kutsehariduskeskuses toimuvale praktilisele seminarile.

Digitehnoloogia rakendamine õppetöös võib nii mõnigi kord tunduda köieltantsuna, mis eeldab meisterlikkust igas õpisituatsioonis. Seminaril otsime vastust küsimusele, kuidas muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia abil kutsuda ellu digipööre kutseõppeasutuses.

Terve päev kestval seminaril toimub mitu kasulikku ja põnevat töötuba, mis käsitlevad erinevaid digitehnoloogia ja -võimaluste rakendamise teemasid. Juttu tuleb õpetajate digipädevuse arendamisest, arengumapi vajalikkusest ning uuest lähenemisest digikogukonna rajamisel. Lisaks tutvustatakse uute digitaalsete töövahendite kasutamise ning 3D ja robootika lõimimise võimalusi. Samuti jagatakse juhiseid õppevara loomiseks ja pilvelahenduste rakendamiseks.
Suurema tähelepanu saab erialane digitehnoloogia, mille raames tutvustavad põhjalikumalt oma võimalusi neli valdkonda: aiandus, käsitöö ja disain; ehitus ja puitmaterjalide töötlus; turismi-, toitlustus ja majutusteenindus; transporditehnika. Strateegilised arengusuunad näitavad oma sessioonides kätte Kutsekoda ja SA Innove.

Seminar on kutseõppeasutuste töötajatele tasuta. Tule ise ja võta kolleeg ka kaasa!

Uuri lähemalt ja registreeru hiljemalt 18. augustil 2016 >>