Õpetajate lemmiktöövahendid 2018. Veebiseminar

22. jaanuar 2019

Veebiseminar „Eesti õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid 2018“

22. jaanuar 2019 kell 19.00-20.00
Koolitaja: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)
Registreerumine: koolitus.hitsa.ee/training/2194  

Juba aastast 2016 on HITSA läbi viinud uuringut, millised on õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid. Sel aastal toimus uuring koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Veebiseminaril antakse ülevaade uuringust ning võrreldakse tulemusi eelmiste aastatega.