Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede

31. mai 2017

HITSA kuulutas 17. oktoobril 2016 välja 4 miljoni euro suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. Loe taotlusvoorust lähemalt siit »

Toetus on mõeldud riigi-, era‐ ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning seda saab taotleda vastavalt 2016/2017 õppeaasta põhikooliõpilaste arvule kuni 31. mai 2017.

Toetuse saamiseks peab iga kool ja koolipidaja koostama digiplaani. Loe lähemalt digiplaanide koostamise kohta siit »

Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.