ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele

03. aprill 2017

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus avab taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.

Tingimused:

  1. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15%.
  2. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 4250 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Soovi korral võib haridusasutus omaosalust suurendada.
  3. Taotlusvoorus ei hüvitata tasulist tarkvara ja litsentse, mis ei tule koos seadmega.
  4. Toetuse saamise alla ei kuulu laua-, süle- ja tahvelarvutid.
  5. Sihtfinantseeringu saaja peab 6 kuu möödumisel alates seadmete kättesaamise kuupäevast (v.a juuni-august) esitama aruande, kuidas on taotluses esitatud tegevused realiseerunud (kus ja kuidas seadmeid kasutatakse).
  6. Eelmise taotlusvooru toetuse kasutamise aruande esitamata jätnud haridusasutusele toetust ei eraldata.

Taotluse viimane esitamise kuupäev on 3. aprill 2017 (kuni 23:59).

Loe taotluse esitamise ja hindamiskriteeriumite kohta täpsemalt siit.