ProgeTiigri tunnikavade hange alus- ja põhihariduses

20. märts 2017

HITSA kuulutab välja hanke digitaalsete tunnikavade väljatöötamiseks koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele. Ideekavandite tähtaeg on 20. märts 2017.

Hanke raames ootame digitaalseid tunnikavasid ja tundi toetavaid materjale programmeerimise, robootika ja 3D-tehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Tunnikavasid ja toetavaid materjale saab luua koolieelsetele lasteasutustele riiklikust õppekavast lähtudes kõigis seitsmes valdkonnas (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusika, liikumine) ja põhikoolile kolmes erinevas ainevaldkonnas: matemaatika, kunst ja tehnoloogia.

Ühe tunnikava väljatöötamise eelarve on füüsilisele isikule 250 eurot (bruto) ja juriidilisele isikule 334,5 eurot koos käibemaksuga.

Loe lähemalt hanke tingimustest: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/taotlusvoorud-ja-hanked/oppematerjalide-hange/2017