Skype'i välisõpingute magistristipendiumi kandideerimistähtaeg

16. juuli 2017

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutavad välja konkursi 2017. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumile. Sel aastal antakse välja üks stipendiumi summas 8000 eurot, mida saavad taotleda reaalerialade tudengid kõikidest Eesti kõrgkoolidest.  

Skype’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud ühe magistrandi välisõpingute toetamiseks reaalerialal või humanitaarvaldkonnas eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest on läbitud reaalerialadel. Stipendiumi eesmärk on edendada teadmussiiret reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel ning suurendada magistriõppe kättesaadavust Eesti tudengitele välisülikoolides.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks ühel õppeaastal. Kandideerida saavad kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 16. juuliks 2017 HITSA konkursiveebi>>
Loe lähemalt stipendiumi taotlemise kohta siit>>


Lisainfo:

Kristi Ainen
kristi.ainen@hitsa.ee
tel: 628 5888