Töötuba "Teaduslaborid - käed külge"

15. mai 2019

15. mail 2019 toimub HITSA Nutiklassis töötuba "Teaduslaborid - käed külge". Tutvustame loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele, haridustehnoloogidele, IT-juhtidele ja koolide juhtkondadele teaduslaborite kasutamist õppetöös. Töötoas kasutatakse Globisens Labdisc komplekte.

Kompaktsed teaduslaborid pakuvad välja viise loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna tundide rikastamiseks praktiliste tegevustega. Töötuba annab võimaluse osalejatel proovida õppetöö rikastamise võimalusi läbi Globisens teaduslaborite, et saada ülevaade vahendite kasutamisest loodusainete valdkonna tundides, luues õpilasele lisavõimalusi uurimuslikuks õppeks.

Viime läbi lihtsamaid katseid, kogume ja analüüsime keskkonna andmeid. Töötoa käigus uurime võimalusi uurimusliku õppe läbiviimiseks ja teaduslaborite rakendamiseks õppeprotsessis.

Registreeru: https://koolitus.edu.ee/training/2447