Teaduslaborid - käed külge

11. november 2019

11.11 toimuval koolitusel viime läbi lihtsamaid katseid, kogume ja analüüsime keskkonna andmeid. Töötoa käigus uurime võimalusi uurimusliku õppe läbiviimiseks ja teaduslaborite rakendamiseks õppeprotsessis.

Osalema on oodatud loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajad, haridustehnoloogid, IT-juhid ja koolide juhtkonnad.

Lisainfo ja registreerumine