Tunnustusseminar: E-kursuse kvaliteedimärk 2020

28. mai 2020

28. mail tutvustame "E-kursuse kvaliteedimärk 2020" osalenud kursuseid ja tunnustame kõiki kvaliteedimärgi saanud kursuste autoreid.

Ajakava
09:45 - 10:00 Kogunemine
10:00 - 10:15 Tervitussõnad
10:15 - 11:10 Modereerivad Veronika Rogalevitch ja Anne Rosenberg
 • Rahvusvaheliste suhete alused (P2TP.TK.098), Maili Vilson
 • How to Identify and Support Older Victims of Abuse, Anastasija Turusinova
 • History of the Baltic Sea Region (Läänemere regiooni ajalugu), Heiko Pääbo
 • Infootsingud ja andmebaaside kasutamine, Karin Naruskov
11:10 - 11:15 Paus
11:15 - 12:10 Modereerivad Toomas Plank ja Mati Kirikal
 • Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused, Raido Puust
 • Analoog- Ja digitaaltehnika, Martin Jaanus
 • YKI0021 Keemia alused, Toomas Tamm
 • Sissejuhatus erialasse (informaatika), Mirjam Paales
12:10 - 12:15 Paus
12:15 - 13:10 Modereerivad Merle Varendi ja Marge Kusmin
 • Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses, Kadrin Meremäe
 • Ravimitest maakeeli (MOOC), Janne Sepp
 • Suuõõne anatoomia ja füsioloogia (MVST.00.004), Riina Runnel
 • Teadusandmete haldus ja publitseerimine, Tiiu Tarkpea
13:10 - 13:15 Paus
13:15 - 13:50 Kvaliteedimärgi saanud e-kuruste autorite tunnustamine ja aasta e-kursuse väljakuulutamine
13:50 - 14:00 Kokkuvõtted

Lisainfo ja registreerumine