Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week

18. oktoober 2015

10.-18. oktoobril 2015 toimub kolmas üleeuroopaline programmeerimisnädal ehk Code Week, mille jooksul korraldatakse programmeerimis-üritusi nii lastele kui ka täiskasvanutele kõikjal Euroopas.

Tänaseks on Eestis registreeritud 17 programmeerimisteemalist üritust Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Et Eesti paistaks Euroopa programmeerimisõppe kaardil veelgi paremini silma, kutsub HITSA kõiki IT-valdkonnas tegutsejaid korraldama 10.-18. oktoobril programmeerima innustavaid üritusi, mis on suunatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. HITSA kodulehelt leiab rohkem infot programmeerimisnädala kohta ja soovitusi ürituste läbiviimiseks. Lisage oma läbiviidav tegevus ka Code Week’i kaardile: events.codeweek.eu

ELi programmeerimisnädal on rohujuuretasandi ettevõtmine, mida juhivad vabatahtlikud, kes edendavad programmeerimist oma riigis nn programmeerimisnädala saadikutena. Sel aastal on ELi programmeerimisnädala saadik Eestis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets.

Üleeuroopalisele programmeerimisnädalale on toetust avaldanud ka Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip, tuues välja, et programmeerimine ja digitaalsed oskused laiemalt muutuvad üha olulisemaks tänapäeva ühiskonnas hakkama saamisel.

Lisainfo:

Mari-Liis Peets
Hariduse Infotehnoloogia SA
ProgeTiigri programmijuht
E-post: mari-liis.peets@hitsa.ee
Tel: 628 5891