GDPR koolidele. HITSA veebiseminar

17. september 2018

GDPR e isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded koolidele
HITSA veebiseminar

17.09.2018
kl 17-18

Alates 25. maist 2018 tuleb isikuandmete töötlemisel juhinduda Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, mida tähistatakse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). 

Kuna õppeasutused töötlevad suures mahus isikuandmeid, sh alaealiste isikuandmeid, siis puudutab uus üldmäärus ka kõiki Eesti koole. Veebiseminaril tutvustatakse GDPR-ist tulenevaid nõudeid koolidele.  

Veebiseminari korraldab Hariduse Infotehnoloogia SA.

Lisainfo ja registreerumine koolituskalendris