Võrgustik Võrgutab seminar "Digipöörane kool"

12. oktoober 2017

Kutsume õpetajaid, koolijuhte, haridustehnolooge jt haridustöötajaid selle õppeaasta esimesele Võrgustik Võrgutab seminarile "Digipöörane kool*", mis toimub 12. oktoobril Tallinna Teeninduskoolis. Osalemine on tasuta.

Seminaril otsime vastust küsimustele, mis on digipööre õppeasutuses, kellest või millest see algab ning mis toetab digipöörde läbiviimist. Arutleme, millest peaks alustama digipöörde kavandamisel, kuidas kaasata õpetajaid ning kui palju digipöörasust koolis üldse mõistlik on.


* seminari pealkiri on inspireeritud Ilmar Tomuski raamatust „Digipöörane kool“