OTSEÜLEKANNE: Võrgustik Võrgutab seminar „Tulevik algab meist“

01. detsember 2016

1. detsembril toimub Võrgustik Võrgutab seminar „Tulevik algab meist“, mis keskendub nii õppijate kui õpetajate digipädevustele.

Õppija 21. sajandi üldpädevuste hulka kuulub digipädevus, mille omandamisel on koolil täita suur roll. Järgnevatel aastatel asutakse õpilaste digipädevusi mõõtma. Milleks seda vaja on? Mida ja kuidas mõõtma hakatakse? Milline on õpetaja roll selles kõiges ja millised peaks õpetaja enda digipädevused olema? Eelmainitud teemade kõrval pakume ideid, kuidas kaasata õppetöösse õpilugusid ning mõtleme turvalisusele – millele peaks nii õpetaja ise kui ka õpilased tähelepanu pöörama nutiseadmeid kasutades.

Võrgustik Võrgutab seminar toimub 1. detsembril kl 9.30-16.30 Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C, Tallinn) ja on osalejatele tasuta. Tutvu kavaga ning registreeru hiljemalt 24. novembril!


Kellel ei õnnestu seminarist osa võtta, saab jälgida Võrgustik Võrgutab otseülekannet HITSA veebist.
Ülekanne algab 1. detsembril kl 10.00 siin: