Alates 13.04.2013 osutab EENet teenuseid EITSA struktuuriüksusena

11. aprill 2013

Muudatused seoses EENeti ühinemisega EITSAga

Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valitsemisalas annab HTM EENeti kui ettevõtte tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (EITSA) ning HTM hallatav riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654) lõpetatakse.

EENet-iga sõlmitud teenuslepingu alusel on alates 13.04.2013 teenuste osutajaks EITSA. Teenuseid osutatakse EITSA struktuuriüksuse EENet kaudu. EENeti asukoht, telefoninumbrid ja e-postiaadressid ei muutu.

Muudatus, mis puudutab EENeti tasuliste teenuste kasutajaid:
Alates 13.04.2013 tuleb EENeti teenuste eest esitatud arve tasumisel märkida makse saajaks  Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Lisaks EENetile ühendatakse EITSAga ka Tiigrihüppe Sihtasutus ning alates 1.05.2013 kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Pärast 01.maid tuleb arve tasumisel märkida makse saajaks Hariduse Infotehnoloogia SA, kehtima jäävad senised EITSA rekvisiidid:
registrikood 90005872
arvelduskonto nr 10220217899227 (SEB); 221017003196 (SWED)
tehingupartneri kood 007303

 

Lisainformatsioon:
Raili Somelar
Turundusjuht
EITSA
raili.somelar@eitsa.ee
53 440 660

Anne Märdimäe
Üldosakonna juhataja
EENet
eenet@eenet.ee
7302110

Lisa kommentaar

Email again: