Arendusprojektid aitavad tõsta IKT-oskusi nii spordipedagoogide kui ka arhitektide väljaõppes

09. mai 2016

HITSA toetab IT Akadeemia programmi raames Eesti kõrgkoolide arendusprojekte 830 000 euroga. Eesmärk on tugevdada Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrgharidust ning suurendada IKT-oskusi ka teistel erialadel. Taotlusvoorus oli suur huvi toetuse saamiseks projektidele, millega soovitakse arendada valdkondlike IKT-oskuste õpetamist ning infotehnoloogiliste lahenduste kasutamist teistel erialadel.

Arendusprojektide taotlusvoorus sai projekte esitada kolmes kategoorias: kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel; IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide; kõrgemate IKT-oskuste arendamine kõrghariduses teistel erialadel.
 

Kokku laekus 51 taotlust üheksast Eesti kõrgkoolist. Üle poole taotlustest esitati kolmandasse kategooriasse, eesmärgiga suurendada professionaalsel tasemel valdkondlikke IKT-oskuste õpetamist ja rakendamist väljaspool IKT erialasid. Selleks sai toetust 14 projekti viiest kõrgkoolist – Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Senisest paremate IKT-alaste teadmiste ja oskuste kujundamist ning IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist väljaspool IKT erialasid toetatakse rohkem kui 377 000 euroga.
 

Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projekti taotlused vaatas läbi ja toetusotsused tegi 7-liikmeline ekspertkogu, mille koosseis on kinnitatud IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni poolt ning kuhu kuuluvad nii Haridus- ja Teadusministeeriumi, HITSA, ülikoolide kui ka ettevõtjate esindajad.
 

Näiteid toetust saanud projektidest:


  • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias luuakse materiaalne ja õppemetoodiline baas nutikate tehnoloogiate õpetaja eriala kvaliteetseks õpetamiseks kunstide ja tehnoloogiaõpetaja magistritaseme õppekavas.
  • Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis töötatakse välja kaks uut kursust koostöös Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudiga.
  • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM) sisustatakse kolm videomontaaži ja graafika töötluse töökohta, samuti uuendatakse ja hangitakse juurde õppetöös kasutusel olevat audiovisuaalset tarkvara. 
  • Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis spordipedagoogide erialase väljaõppe kvaliteedi tõstmiseks luuakse infotehnoloogilised võimalused ja erialane kompetents läbi inimese liigutustegevust kirjeldavate tunnuste, biomehhaanilise analüüsi ning modelleerimise tarkvara rakendamise. 
  • Tallinna Tehnikaülikooli tervishoiutehnoloogia magistritaseme õppekavas uuendatakse IT-õppeaineid, luuakse uusi ainekursuseid ning õppematerjale.
  • Tugevdatakse Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala õpetamise taset, integreerides tudengite IKT-alast juhendamist paremini õppekavasse. Eesmärk on tõsta seeläbi Eesti arhitektide ning arhitektuuri konkurentsivõimet (sh rahvusvaheliselt), tõhustada arhitektuurseid planeerimis- ja projekteerimisprotsesse, motiveerida arhitektuuritudengeid leidma uusi väljendus- ja tegutsemisvõimalusi oma erialal.
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias laiendatakse helitehnoloogial põhinevate õppekavasid vastavalt tööturu nõudmistele ning sisustatakse juba laienenud õppekavad tehnilise pargiga.
Antud taotlusvoorust toetust saanud projektimeeskonnad alustasid tegevuste elluviimist 2016. aasta kevadel ning otseste tulemuste ning eesmärkide täitmiseni peavad jõudma hiljemalt 2017. aasta mai lõpuks.

IT Akadeemia programm on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

Lisa kommentaar

Email again: