Avaneb taotlusvoor „Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks“

03. veebruar 2014

ProgeTiigri programmi raames avab HITSA Innovatsioonikeskus 3. veebruaril taotlusvooru alus-, üld- ja kutseharidusasutustele mikrokontrollerite arendusplaatide ja robootika komplektide ning nende riistvaraliste lisade soetamiseks. 

Kaasfinatseerimise eesmärk on võimaldada taotlusvooru sihtrühmal soetada seadmeid, mis rikastavad õppetööd ja toetavad õppijate tehnoloogilist mõtlemist, loogikat ning loovtööoskust. Oluline on, et seadmeid saavad kasutada nii õpetajad kui ka õppijad erinevates õppeainetes õpiülesannete andmisel ja õppetöö läbiviimisel.

Seadmete ostmisel kaasfinantseerib HITSA Innovatsioonikeskus haridusasutusi 60% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 3 000 euroga taotluse kohta. Taotlust on võimalik esitada terve taotlusperioodi jooksul ajavahemikus 03.02.-30.09.2014.

Esitatud taotlused vaadatakse üle 5 tööpäeva jooksul alates esitamisest HITSA Innovatsioonikeskusele. Positiivse otsuse saanud haridusasutusega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping, kaasfinantseerimisosa (60%) kantakse peale lepingu sõlmimist 7 tööpäeva jooksul haridusasutuse arveldusarvele. Tutvu täpsete tingimuste ja taotlusvormidega siin.

Lisainfo:
Mari-Liis Peets
Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Mob +53 031 350
mari-liis.peets@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: