Eesti kutse- ja kõrgharidus astusid digiajastusse

26. september 2013

Täna, 26. septembril toimub Tallinna Lauluväljakul hariduskonverents, mis tutvustab kõrg- ning kutsehariduse programmide BeST ja VANKeR raames ellu viidud haridusmuudatusi ning loodud tänapäevaseid õppevahendeid.

Aastatel 2008-2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse poolt juhitud programmide toel on kõrghariduses loodud kokku 3312 Euroopa ainepunkti (EAP) ja kutsehariduses 1226 õppenädala mahus e-õppematerjale.

„Need programmid on parimateks koostöö näideteks Eesti hariduses, sest tõid ühe laua taha enamuse kutse- ja kõrgkoole. Samuti on väga oluline roll olnud Haridus- ja Teadusministeeriumil, kes aktiivse partnerina on e-õppe arendustegevustes kaasa rääkinud.“ rõõmustab HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla tegusate koostööpartnerite üle. „On heameel tõdeda, et kui teemaks on digiajastule vastavad õppimisvõimalused, siis kuue aasta jooksul on osalenud õppeasutustel tekkinud oma visioon ja tahtmine see ellu viia,“ lisas ta.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmis BeST osalesid 19 kõrgkooli ja programmis VANKeR 28 kutseõppeasutust üle Eesti. Kahe programmi kogueelarve oli 9 358 362 eurot. Lisaks õppematerjalide loomisele toetati veel haridustehnoloogide võrgustikku, e-õppematerjalide kvaliteedi tagamiseks vajalikke arendustegevusi ja õpetajate koolitust. Programmide tulemusena suurenes koolides e-õppe vahendite kasutamine, tõusis taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ning õppeprotsessi mitmekesisus.

Valminud õppematerjalid on igaühele vabalt ja tasuta kättesaadavad HITSA Innovatsioonikeskuse repositooriumis aadressil www.e-ope.ee/repositoorium. Sealt leiab üle nelja tuhande erineva materjali, alates teoreetilistest ainetest (nt filosoofia) kuni praktiliste valdkondadeni välja (nt hobusekasvatus). Programmide BeST ja VANKeR kohta saab lähemalt lugeda kodulehekülgedelt www.e-ope.ee/best ja www.e-ope.ee/vanker.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ülesandeks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide ettevalmistamise tagamine. HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib arendustegevusi, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridustasemetel.

Lisainfo:

Ene Koitla
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Innovatsioonikeskuse juhataja
GSM:  51 42 957
ene.koitla@hitsa.ee

Pressiteate edastas:

Signe Ambre
Teadlikkuse tõstmise valdkonna juht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 651 0104
mob 588 48 398
signe.ambre@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: