HITSA on alustanud digitaalsete õppematerjalide standardiseerimist

18. oktoober 2019

HITSA eestvedamisel loodud töögrupp on alustanud digitaalse õppematerjali kirjeldamise standardi loomist, mis muudab erinevate rakenduste omavahelise koostöö sujuvamaks ning lihtsustab individuaalsete õpiradade kasutamist õppetöös. Töögrupp ootab asjast huvitatud osapoolte kasutuslugusid, et täpsustada nõuded loodavale standardile.

Kuigi Eestis on juba aastakümneid loodud digitaalset õppevara ning ka õppetöö läbiviimise kohta andmeid korjatud, pole nende infovarade kõiki võimalusi hariduse parendamisel veel kuigi hästi ära kasutatud. Tänased õppetöös kasutatavad tööriistad ei suhtle omavahel ja selle üks põhjuseid on koosvõimet toetavate standardite puudus. Just seetõttu ongi HITSA alustanud digitaalse õppematerjali kirjeldamise standardiseerimist. 

Loodav standard EstCORE 2

Loodav standard kannab nime EstCORE 2, sest see on edasiarendus seni Eesti õppematerjalide metaandmetes kasutatud standardist EstCORE. EstCORE 2 eesmärk on toetada digitaalsete (õppe)varade, nende kasutamise andmete, sh õpitulemuste, aga ka õppe- ja ainekavade ning kompetentsimudelite kirjelduste sidumist üheks tervikuks. Nii paraneb digitaalse õppevara leitavus ja kasutamine, eri rakenduste andmete kombineeritavus ja üldine infosüsteemide koosvõime. Parem koosvõime omakorda võimaldab juba individuaalseid õpiradasid, õmblusteta haridust ja tõstab elukestva õppe efektiivsust. 

ootame kasutuslugusid

10. oktoobril 2019 toimus HITSA nutiklassis EstCORE 2 initsiatiivi avakoosolek, mille raames kaardistati ootused loodavale standardile. Standardiseerimiseks korjab töörühm täna erinevaid kasutusstsenaariumeid, mille põhjal sõnastada nõuded uuele standardile. 

Oma kasutusstsenaariumi saad lisada kommentaarina siia.

Loodav standard võimaldab õppetöös kasutada ka väljaspool haridusvaldkonda talletatud materjale. Näiteks on huvi oma digitaalse materjali õppetöös paremini kasutatavaks tegemise vastu näidanud Eesti Rahvusraamatukogu. Samamoodi lihtsustaks loodav standard ka näiteks ERRi arhiivimaterjali kasutamist õppetöös.

Lisainfo: Initsiatiivi selgitus ja standardi töödokumendid 

Töögrupi avakoosolekul osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Statistikaameti, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Rocca al Mare Kooli, Innove, Kiili Gümnaasiumi, Muinsuskaitseameti, Eesti Rahvusraamatukogu, Menu Kirjastuse, Star Cloud, Fox Solutions esindajad.

Kõigil huvilistel, kes soovivad töögrupiga liituda, palume võtta meiega ühendust initsiatiivi lehel toodud kontaktidel.

Lisa kommentaar

Email again: