Hans Roslingu maailmakuulus kõne nüüd ka eesti keeles!

13. november 2019

Statistikaguru Hans Roslingu klassikaks saanud TED kõnel “Statistika, mis parandab maailma” on nüüd ka eesti subtiitrid. Tänu sellele sai enam kui 14 miljonit korda vaadatud loengu lisada näitena ka Eesti koolidele mõeldud “Hariduse tehnoloogiakompassi” andmeanalüütika peatükki.

HITSA tellis professor Hans Roslingu (1948–2017) maailma muutnud loengule eestikeelse tõlke, et meie õpetajatel ja õpilastel oleks võimalik emakeeles andmevaldkonda paremini tundma õppida. Kuid Rootsi teadlase statistikaloeng on kindlasti köitev ka kõigile teistele, kes maailma asjade vastu huvi tunnevad. Professor seletab graafikuid lahti tuliselt nagu spordireporter, tuues ilmekalt välja, milline kuristik on meie eelarvamustest mõjutatud teadmiste ja statistikaandmetega toetatud tegelikkuse vahel.


Suurandmed ja Eesti kool

Suurandmed ja andmeanalüütika on eraldi teemana käsitletud ka Eesti koolirahvale mõeldud tehnoloogiaülevaates “Hariduse tehnoloogiakompass”. Raporti koostanud eksperdid soovitavad õpilastele tutvustada teemat võimalusel juba põhikoolis või siis hiljemalt gümnaasiumis, andes aimu lihtsamatest andmete kogumise, analüüsimise ja visualiseerimise viisidest. Hea abivahend selleks on Hans Roslingu hiljuti eestindatud raamat “Faktitäius” ning sellega seotud veebiteenus Gapminder, mis annab võimaluse andmete põhjal maalitud pildi abil paremini maailma mõista. Ka Eestis on koole, kus Gapminderit õppetöös juba kasutatakse: veel sel aastal on tehnoloogiakompassi praktiliste koolinäidete rubriigis plaanis anda põhjalikum ülevaade, kuidas seda teeb Tartu Raatuse kool õpetaja Mihkel Laari eestvedamisel.


Hariduse tehnoloogiakompass” on Eesti esimene koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade.
2019. aasta alguses ilmunud esimeses raportis leidsid käsitlust tehisintellekt, virtuaalreaalsus, asjade internet, andmeanalüütika ja turvaline internet. Iga teema juures vaatlevad autorid, kuidas need valdkonnad haridust mõjutavad ning kuidas neid koolis õpetama peaks. 2020. aasta alguses lisanduvad raportile uued peatükid - mängustamine ja personaliseeritud õpe. Raportit koostab HITSA.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) toetab tehnoloogia tarka kasutamist õppetöös, pakkudes koolitusi, õppetööd toetavaid infosüsteeme ja kvaliteetset taristut.

Lisa kommentaar

Email again: